Klanten

IPIC management richt zich in zijn dienstverlening op de publieke sector. Daar vindt de meeste impact plaats om Nederland mooier te maken en daar dragen wij graag aan bij. Wij zorgen dat verbinding groeit is tussen overheid en markt én tussen overheden. Organiseren en uitvoeren van nieuwe vormen van samenwerking, waarbij frisse ideeën worden toegepast.

Voor Waterschap Hunze en Aa’s wordt de functie Teamhoofd Projecten ad interim ingevuld.

In deze functie geeft Vincent zelfstandig leiding aan een team van 18 professionals die zorgen voor de realisering van infrastructurele projecten die de gehele waterhuishouding bestrijken. Daarbij bevordert hij het projectmatig werken en voert Projectmatig Creeren (PMC) in. Technisch liggen de accenten op het terrein van civiele techniek, cultuurtechniek, besturingstechniek, elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Door een optimale mix van visie en resultaat- en mensgerichtheid ben ik met het team in staat om aan de verwachtingen van de (interne) klanten te voldoen. Als teamhoofd ben ik verantwoordelijk voor en in staat om:
  • de rol en positie van het team Projecten verder te ontwikkelen en vorm te geven
  • opdrachten van opdrachtgevers weg te zetten in projecten
  • het inkoopproces  voor projecten en werken te begeleiden
  • het raamcontract adviesdiensten vorm te geven
  • het meerjaren investeringsprogramma te realiseren
  • veranderingsprocessen op een positieve en succesvolle manier aan te sturen en te implementeren, met daarbij oog voor de individuele medewerker
  • het functioneren van het team af te stemmen op de beoogde kwaliteit van de dienstverlening
  • het verder uitbouwen van de drive en betrokkenheid van medewerkers
  • medewerkers in hun verdere ontwikkeling te stimuleren en te begeleiden
  • het waterschap extern te vertegenwoordigen\

 

Voor de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland, wordt de functie van Alliantiemanager verzorgt. Deze alliantie van 4 waterschappen richten zich op de samenwerking en ontwikkeling voor IPM rollen binnen de waterschappen.