Diensten

Verbinden met frisse ideeën waaruit meerwaarde groeit zijn dé drijfveren van IPICmanagement. Door mensen te inspireren en enthousiast te krijgen om een (complex) vraagstuk op te lossen, samen de weg ernaar toe af te leggen, maakt dat wij vol energie starten met de dag.

Voor Waterschap Hunze en Aa’s is Vincent sinds april 2018 actief als Teamhoofd Projecten (a.i). Hierbij wordt ingezet op teamontwikkeling, procesverbetering en programmamanagement. Coaching, duidelijkheid en sturing geven aan de projectleiders en projectmedewerkers, alsmede verbindingen leggen tussen en met de diverse (opdrachtgevende) afdelingen zijn de dagelijkse taken. Vanuit de principes van Projectmatig Creëren (PMC), worden de betrokken afdelingen en onderliggende teams meegenomen in de implementatie en het werken met PMC.
Naast de interne ontwikkeling, wordt actieve bijdrage geleverd aan bestaande, maar ook nieuwe netwerken, zoals deelname aan het Innovatieatelier met Bouwend Nederland en de noordelijke provincies en waterschappen.

Als Alliantie/Contractmanager wordt verbinding tot stand gebracht tussen de 4 opdrachtgevende waterschappen en de vier adviesbureaus (Antea, APPM, Kristal Compagnie en het consortium van AT-Osborne, TASK, LievenseSCO, Grondwerk), om te zorgen voor een kwaliteitsverbetering bij de waterschappen, vergroting van het toekomstig potentieel IPM-adviseurs en invulling geven aan inhuur van IPM-adviseurs. Door te focussen naar overeenkomsten en gezamenlijke doelen, zowel zakelijk als persoonlijk, wordt onderling vertrouwen gecreëerd. Dit leidt tot een succesvolle alliantie tussen de 8 private en publieke partners

Samenwerking gevierd tussen vier waterschappen en vier ingenieursbureaus voor de IPM Alliantie. IPICmanagement voor verbinding en frisse ideeën

Het uitwerken van een idee naar een plan, wat vervolgens gerealiseerd wordt, motiveert ons om Nederland elke dag een stukje mooier te maken.

Dat uit zich in de realisatie van drie zonneweides op waterzuiveringen bij waterschap Zuiderzeeland. De Best Value-aanpak is bij dit project volledig toegepast. De doelstelling daarbij is het verkrijgen van energieneutraliteit. Dit heeft geresulteerd in een prachtige positieve samenwerking tussen de markt en overheid.

Ook het verbinden van vijf waterschappen die gezamenlijk Technisch Advies (ingenieursdiensten) willen aanbesteden, sluit daarbij aan.

Duurzaamheidsvraagstukken bij afval (of grondstoffen?) verwerking, om de ecologische voetafdruk te verminderen zorgt voor meerwaarde bij de gebruiker.

Als dagvoorzitter en presentator voor marktconsultaties/dialogen komen de kernwaarden frisse ideeën en verbinding maken optimaal tot hun recht.

Dagvoorzitter marktbijeenkomst ‘duurzaamste gemaal van de wereld gemaal Vissering’ voor Waterschap Zuiderzeeland

U kunt bij ons terecht voor uw  de organisatie en uitvoering van werkende samenwerkingsrelaties in het ruimtelijk domein.

Expertise:

  • Interim management
  • Programmamanagement
  • Project- en Proces management
  • Alliantiemanagement

ing. Vincent van der Linden, MPM

  • is gespecialiseerd in Public Management;
  • is Best Value B gecertificeerd;
  • is IPMA-D gecertificeerd;
  • is een uitstekende dagvoorzitter voor uw publieke bijeenkomsten.
  • brengt uw project en organisatie naar een hoger niveau
  • brengt ideeën tot uitvoering

Quote Marktdialoog technische adviesdiensten

“Op 21 maart heb ik de marktdialoog bijgewoond over de toekomstige inhuur van technisch advies door vier waterschappen. De communicatie vooraf, het dialooggesprek zelf, en de nazorg werden op professionele en plezierige wijze begeleid door IPIC Management. Naar mijn mening heeft de begeleiding door IPIC meerwaarde gehad voor de betrokken waterschappen en ook voor de deelnemers aan de dialoog. Ik kijk uit naar de aanbesteding.”

ir. drs. Paul Haasnoot 
Senior Accountmanager ManEngenius


Van strategie tot uitvoering: Zonneweide AWZI Dronten op basis van Best Value- aanpak gerealiseerd.

Gerealiseerde zonneweide op AWZI Dronten  voor Waterschap Zuiderzeeland van 1500 zonnepanelen. In Almere en Zeewolde worden als 2e en 3e deelproject in het voorjaar van 2018 circa 5000 panelen geplaatst.